Vladimír Minčev

Vladimír Minčev v obchodních společnostech působí od roku 1990, do funkce likvidátora byl ustanoven během více než dvaceti let v desítkách společnostech, které úspěšně provedl jak procesem likvidace, konkurzu, tak i soudně řízené reorganizace.

Jako rozhodce působí více než 15 let.