Rozhodci Vladimír Minčev, Jindřich Čepelák a Adam Karlecz společně užívají pro administrativní správu rozhodčích řízení společnost administrace rozhodčích řízení s.r.o., IČ0 059 76 375, se sídlem Na lysinách 457/20, 147 00 Praha 4

Veškerá podání rozhodcům účasníci řiní písemně v elektronické či listinné podobě označená správnou spisovou značkou, a to tak, že podání doručí:

Pro doručování účasníkům rozhodci posupují dle občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.).

Pro zachování a nezpochybnitelnost nestrannosti rozhodci komunikují s účastníky řízení výlučně písemnou formou. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní údaje:

administrace rozhodčích řízení s.r.o.

IČO: 059 76 375

Na lysinách 457/20

147 00 Praha

e-mail: info@rozhodce.info (neslouží pro komunikaci s účasníky rozhodčích řízení!)